Условни оператори. Пълен и кратък условен оператор. Съставен оператор - урок 11

декември, 06, 2011
  • Учебни помагала

Алгоритмично направление: Елементи на езика за програмиране.

Брой часове: 2

Цели:

1. Запознаване с условен оператор if и неговите форми – пълен и кратък  условен оператор.

2. Осмисляне на възможността за влагане на условните оператори и правилата, по които се реализира то.

3. Осмисляне на необходимостта от съставен оператор за случаите, когато алгоритъмът изисква изпълнение на няколко действия, а синтаксисът предполага само един оператор.

Учебно съдържание:

 Основни понятия: пълен условен оператор, кратък условен оператор, съставен оператор.

Структура на учебното съдържание:

4. Пълен условен оператор

  • Синтаксис(правила за запис);
  • Семантика (правила за изпълнение);
  • Забележки.

5. Кратък условен оператор

  • Синтаксис(правила за запис);
  • Семантика (правила за изпълнение);

6. Съставен оператор

  • Синтаксис(правила за запис);
  • Семантика (правила за изпълнение);

7. Вложени условни оператори

  • Синтаксис(правила за запис);
  • Забележки.

Въпроси и задачи за контрол и самоконтрол

Зад. 1. Какво трябва да променим в записа на условният оператор,

         if (a>b ) cout<<”max”<<a<<endl;

          else cout<<”max”<<b<<endl;

така че вместо по-голямото, програмата да извежда на екрана по-малкото от две реални числа a и b .

Зад. 2. В записите на кои от условните оператори е допусната грешка. Поправете я:

а) if (y) x=y        б) if x  x=3*x ;

    else x=2*y ;          else cout<<x;

в) if (a%b=0) cout<<a;      г) if (x>y)  x=y;

    else cout<<b;            y=y-x;

                             x=x-y ;

                         else cout<<y ;