Оператор за цикъл do-while - урок 18

декември, 06, 2011
  • Учебни помагала

Алгоритмично направление:Елементи на езика за програмиране.

Брой часове:2

Цели:

  1. Запознаване с понятието “цикъл” и цикличен алгоритъм.
  2. Запознаване с оператора за цикъл do-while – синтаксис, семантика и правила за изпълнение.

Учебно съдържание:

Основни понятия: цикъл, условие за повторение, тяло на цикъл, оператор за цикъл.

Структура на учебното съдържание:

  1. Цикъл. Параметри на циклично повторение.
  • Какво се повтаря?
  • До кога се повтаря?
  1.  Оператор за цикъл с постусловие do-while
  • Синтаксис (правила за запис);
  • Семантика (правила за използване);
  • Забележки (правила на използване).

Въпроси и задачи за контрол и самоконтрол

Зад. 1.Посочете колко пъти ще се изпълни тялото на цикъла и кое ще бъде последното изведено число:

a) I=0; N=11

  do

   {

    I=I+1;

    cout<<I;

   }

  while (I<=N);

б) N=11; I=-5;

  do

   {

    I=I+1;

    cout<<I;

   }

  while (I<=N);

в) I=1;

  do

   I=I+2;

  while (I=18);

г) N=11; I=-5;

  do

   { I=I-1;

    cout<<I;

   }

  while (I<=N);

Зад. 2. Какъв е резултатът от изпълнение на следния програмен фрагмент?

а) do

   cin>>a>>b>>c;

  while (a+b>c && a+c>b && b+c>a);

б)   s=0;

   do

   { cin>>n ;

    s=s+n;

   }

  while (s<100);

Зад. 3. Направете промени в програмния фрагмент така, че операторът за цикъл

I=1;

do

I=I+2;

while (I=18);

да се изпълни:

а) точно веднъж;

б) седем пъти;

в) безкраен брой пъти.

Към задачите за упражнение могат да се добавят и следните задачи от Приложение 1.

Задача 11: Сума

Задача 12: Брой

Задача 13

Задача 14