Оператор за избор на вариант - урок 12

декември, 06, 2011
  • Учебни помагала

Алгоритмично направление:Елементи на езика за програмиране.

Брой часове:2

Цели:

  1. Да се покаже необходимостта и се изясни теоретично върху решени задачи – образци синтаксиса, семантиката и правилата за използване на операторите switch и break.
  2. Чрез подходящи задачи (има ги в учебника) да се изградят умения за използване на оператора за избор на вариант.

Учебно съдържание:

Основни понятия: оператор switch, оператор break.

Структура на учебното съдържание:

1. Oператор за избор на вариант switch

  • Синтаксис(правила за запис);
  • Семантика (правила за изпълнение);
  • Забележки.

2. Оператор break

  • Синтаксис(правила за запис);
  • Семантика (правила за изпълнение);

Въпроси и задачи за контрол и самоконтрол

Задача 6. Лица, Задача 7: Детайли от Приложение 1