Обработка на числа с краен брой цифри - урок 14

декември, 06, 2011
  • Учебни помагала

Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата.

Брой часове: 4

Цели:

  1. Затвърждаване на умението за отделяне на цифри на число с краен брой цифри.
  2. Осмисляне свойствата на числата, обработвани цифра по цифра.
  3. Усвояване на умения за проверката за делимост на числа с краен брой цифри.

Учебно съдържание:

Основни понятия:. свойства на числата, делимост

Структура на учебното съдържание:

1.  Проверка свойствата на числа с краен брой цифри

Задача 22: Щастлива година, Задача 23: Лунни числа от Приложение 1

2. Проверка за делимост

Зад. 1. Щастливи номера

Номерата на автобусните билети в село Лъки са четирицифрени. Жителите му считат, че един билет е щастлив, ако сумата от първите две цифри и сумата на последните две цифри на номера на билета са едновременно четни или едновременно нечетни. Напишете праграма LUCKY, която определя дали един билет е щастлив или не.

Вход:

От единствен ред на стандартния вход се въвежда цяло, четирицифрено число – номера на билета.

Изход:

На единствения ред на стандартния изход се извежда думата YES, ако номера на билета е щастлив и NO в противен случай.

Въпроси и задачи за контрол и самоконтрол

Задача 24: Сейф

Задача 25: Бонбонки

Задача 111: Бикове и крави от Приложение 1