Намиране на оптимален брой елементи - урок 15

декември, 06, 2011
  • Учебни помагала

Алгоритмично направление: Оптимални елементи и последователности.

Брой часове: 2

Цели:

  1. Осмисляне на понятието “оптималност”.
  2. Осмисляне и усвояване на алгоритъма за намиране на оптимален от фиксиран брой елементи.

Учебно съдържание:

Основни понятия: оптималност, минимален елемент, максимален елемент.

Структура на учебното съдържание:

1.  Оптимални елементи

2.   Алгоритъм за намиране на минимален (максимален) от три елемента:

-      приема се, че минимален (максимален) е първия елемент;

-      сравнява се втория елемент с минималния (максималния) и ако е по-малък (по-голям), той става минимален (максимален);

-      сравнява се втория елемент с минималния (максималния) и ако е по-малък (по-голям), той става минимален (максимален);

-      извежда се намерения минимален (максимален) елемент.

Задачи за намиране на минимални и максимални от фиксиран брой елементи. Задачи за определяне на оптималност по даден критерий. Такива са следните задачи от Приложение 1:

Задача 37: Състезание1

Задача 39: Числа

Задача 43: Тухла

Въпроси и задачи за контрол и самоконтрол

Задача 38: Състезание2

Задача 40: Линийка

Задача 42: Конкурс

Задача 43: Плочки

Задача 45: Тениски

Задача 46: Спестовник

Задача 47: Най-голямо число

Задача 108: Правоъгълници

Задача 109: Треска за злато