Намиране на оптимален от фиксиран брой интервали - урок 16

декември, 06, 2011
  • Учебни помагала

Алгоритмично направление:Оптимални елементи и последователности.

Брой часове:2

Цели:

  1. Пренасяне знанията за определяне оптималност на елементи към интервали

Учебно съдържание:

Основни понятия:минимален интервал, максимален интервал

Структура на учебното съдържание:

Задача 47: Стадион от Приложение 1

Въпроси и задачи за контрол и самоконтрол

Задача 110: Самолет от Приложение 1