Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа - урок 8

ноември, 10, 2011
Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата.
Брой часове: 1
Цели: 
  1. Усъвършенстване уменията на учениците за писане на програми, въвеждането им чрез среда за програмиране и съхраняването им под определено име.
  2. Усъвършенстване на уменията за тестване и проследяване изпълнението на програма.
  3. Затвърждаване на знанията за основните аритметични операции, преди всичко операциите за целочислено деление.
  4. Усвояване на умения за отделяне на цифрите на число и конструиране на числа по дадени цифри.
Учебно съдържание:
  1. Основни понятия: конструиране на числа.
  2. Структура на учебното съдържание: 
  3. Отделяне на цифрите на число- задача 19 от Приложение 1
  4. Конструиране на число по зададени цифри - задача 20, 21  от Приложение 1

Можете да свалите пълното съдържание на Tema 8-Lineyni algoritmi-Otdelyane tsifrite na chislo