Структура на програма на С и С++ - урок 4

октомври, 28, 2011
  • Учебни помагала
Цели: 
  1. Запознаване с понятието „азбука на език за програмиране“ и да се научат да откриват елементи на езика (C/С++) в готова програма.
  2. Научаване как и защо се правят коментари в програма.
  3. Усвояване на понятието „величина“ и разграничаване на видовете величини.
  4. Запознаване с понятието „идентификатор“ и усвояване на това понятие на ниво разпознаване и създаване.
  5. Запознаване с понятията „оператор“, „разделител“, „подпрограма (функция)“, „синтаксис на оператор“ (в смисъл на правила за запис) и „семантика на оператор“ (в смисъл на правила за изпълнение).
Учебно съдържание:
Основни понятия: коментар, идентификатор, запазена дума, служебна дума, величина, променлива, константа, оператор, разделител, подпрограма, синтаксис на оператор, семантика на оператор.


Можете да свалите пълното съдържание на Тема 4 - Структура на програма на С С++