Среди за програмиране - урок 2

октомври, 28, 2011
  • Учебни помагала
Цели: 
  1. Осмисляне и разбиране на логиката и структурата на една среда за програмиране, връзката й с различните етапи при решаване на задача за програмиране.
  2. Добиване на представа за отделните компоненти на среда за програмиране и техните функции: текстов редактор, транслатор (разликата между интерпретатор и компилатор), дебъгери, библиотеки приложни програми (функции), свързващ редактор, меню за изпълнение на програми, помощна информация.
  3. Запознаване със средата за програмиране Dev C++. Запозване и придобиване на начални умения за: стартиране на средата, работния екран, текстовия редактор, изпълнението на програми, файлове, създаваниани от средата (с разширения CPP и EXE), проследяване изпълнението на програма.
  4. Създаване на умения за въвеждане на готова програма, извършване на корекции в нея, записването й, проверката й за грешки, изпълнението й и връщане обратно в средата.
Учебно съдържание:
Основни понятия: програмиране, среда за програмиране, текстов редактор, транслатор, компилатор, интерпретатор, дебъгер, приложни програми, свързващ редактор, интегрираща обвивка, средата Dev-C++, компилиране.


Можете да свалите пълното съдържание на Тема 2 - Среди за програмиране