Безплатни онлайн материали

август, 25, 2011
  • Учебни помагала
  • Задачи
  • Презентации
  • Видео
  • Учебници

Като учител вие ще получите достъп до безплатни онлайн материали по информатика и информационни технологии, които можете да ползвате по време на учебния процес. ДетскатаТелерик Академия предоставя онлайн форум, в който учителите ще могат да обменят опит помежду си, да обсъждат учебния процес, да споделят идеи и предложения. Академията спонсорира специализирани семинари, конференции и събития, които целят да спомогнат за повишаване опита и обогатяване знанията на преподавателския колектив.

Насърчаваме преподавателите да работят съвместно, да обменят опит и най-добри практики помежду си, да развиват и разширяват дейността на Академията и други български градове.