/teachers-room/iziskvaniya-za-uchiteli

Изисквания към школите по програмиране

Всички школи, част от националната инициатива Telerik Kids Academy, трябва да отговарят на следните критерии:

 • Да разполагат с / осигурят оборудвана учебна зала (работни места, компютри, интернет и др.)
 • Школите трябва да са безплатни и достъпни за всички желаещи да се включат, отворени за деца от различни училища 
 • Да стартират нови школи с минимум 10 – 12 ученика - учениците могат да бъдат на различна възраст
 • Да разполагат с не по-малко от 7 ученика, които да се обучават в школата през цялата година
 • Учениците да участват в ежемесечните тренировъчни състезания на Детската академия (минимум 5 ученика във всяко състезание)

Да се включват децата  в официални състезания по информатика в съответната възрастова група (минимум участие в едно национално състезание, турнир, олимпиада на срок на избрани от преподавателя ученици)


Официалните състезания, които ще бъдат оценявани с по-висока тежест

Първи срок

 • Национален есенен турнир по информатика в гр. Шумен
 • Зимни състезания по информатика

Втори срок

 • Национален пролетен турнир
 • Национална олимпиада по информатика - Областен кръг
 • Национална олимпиада по информатика - Национален кръг


 • Класиране на школите - група А и група Б

  В края на всеки учебен срок се прави общо класиране (ранглиста), което включва постиженията на всяка школа, оценени по следните критерии:

  • Минимум 5 деца от школата трябва да участват на всяко тренировъчно онлайн състезание, организирано от Telerik Kids Academy.
  • Ученици от школата трябва да участват в минимум 1 официално национално състезание по програмиране на учебен срок. Точките на всяко дете, участвало на официално състезание, се утрояват.
  • В резултата на дадена школа се включват първите 5 най-добри резултата от всяко състезание – било то тренировъчно или официално. Ако на официално състезание са участвали по-малко от 5 деца, се предполага, че останалите до 5 са 0.
  • Ако дете от по-горен клас участва в по-малка група – неговият резултат няма да се зачита – нито на официално, нито на тренировъчно състезание, но обратното е възможно и ще се оценява с допълнителни точки.
  • Допълнителни точки ще се дават на школите за активност (голям брой ученици, медали от национални и международни турнири по информатика, популяризиране на школата, създаване на задачи за тренировъчни състезания и др.).  


   Школите с най-добри резултати се нареждат в група А и получават по-голямо финансиране, останалите школи попадат в група Б. Кръжоците, които не отговарят на поставените изисквания, отпадат от програмата.

  Приключи набирането на нови школи за учебната 2013-2014 г. Списък с всички одобрени школи можете да намерите в секцията "школи по градове". Нови учебни центрове могат да се включат като доброволци. За целта е необходимо да се свържете с Академията на Телерик по имейл: academy@telerik.com