Второ състезание на Telerik Kids Академията

кога : 17.11.2011

къде : Онлайн във всички школи от Академията

Обща информация

Второто състезание по програмиране за деца обхвана по-сложни теми като:  условен оператор, условни операции, условни изрази, отделяне на цифри на число, оператори за цикъл с пред- и постусловие и др.

Този път задачите от състезанието бяха специализирани за четвърти, пети и шести клас. Отделянето на четвъртокласниците от петокласниците в школите на Детската академия има за цел да повиши интереса и желанието на децата да се състезават, както и възможността участието им да бъде на база еднакви критерии и умения.

Задачи

Задачи от второто състезание по програмиране в Детската академия на Телерик:

Четвърти клас

Условия: maxnumguesssleih

Пети клас

Условия: glassesbusmaxnum5

Шести клас

Условия: graphikklegscinema

Авторски решения - author solutions

Решения на учениците - kids solutions

Тестове - tests

Класиране

Резултати на четвъртокласниците: Общо класиране

Резултати на петокласниците: Общо класиране

Резултати на шестокласниците: Общо класиране