Трето състезание на Telerik Kids Академията

кога : 21.01.2012

къде : Онлайн във всички школи от Академията

Обща информация

Третото състезание по програмиране.

Този път задачите от състезанието бяха специализирани за четвърти, пети и шести клас. Отделянето на четвъртокласниците от петокласниците в школите на Детската академия има за цел да повиши интереса и желанието на децата да се състезават, както и възможността участието им да бъде на база еднакви критерии и умения.

Задачи

Задачи от третото състезание по програмиране в Детската академия на Телерик:

Четвърти клас

Условия: internet.pdftext.pdfnice.pdf

Авторски решения: solutions

Тестове: tests

Пети клас

Условия: internet.pdflocalmax.pdfmaraton.pdf

Авторски решения: solutions

Тестове: tests

Шести клас

Условия: equal.pdfmonster.docnumber.doc

Авторски решения: solutions

Тестове: tests

Класиране

Резултати на четвъртокласниците: klasirane

Резултати на петокласниците: klasirane

Резултати на шестокласниците: klasirane