Първо състезание на Telerik Kids Академията по програмиране за деца

кога : 12.11.2011, 08:00

къде : Онлайн

Обща информация

Първото състезание по програмиране за деца от четвърти до шести клас се проведе онлайн на 12.11.2011 г. и обхване всички школи на Академията. Състезанието премина изключително успешно, като 180 деца от четвърти до шести клас взеха участие в надпреварата.

Децата и техните преподаватели имаха възможност да се запознаят със състезателната система, както и да тренират работата си с нея на 05.11.2011 и 06.11.2011 (събота и неделя).

Задачи

Примерни задачи за подготовка за състезанието по програмиране:

 Primerni-zadachi-reshenia

Задачите от състезанието за ученици от четвърти и пети клас:

Задача програмиране 1. Сеитба

Слончето Лони е на гости на дядо си на село, който трябва да засее една от нивите си. Нивата била с правоъгълна форма с размери a метра на b метра. Семената за културата се продавали на пакетчета, като за всяко пакетче било известно, че с него могат да се посеят m квадратни метра.

Да се състави програма NIVA, която пресмята колко пакетчета семе трябва да купи дядото на Лони, за да посее нивата.

Вход
От стандартния вход се въвеждат три дробни числа – a, b и m.

Изход
На единствения ред на стандартния изход се извеждат едно цяло число - броя на пакетчетата, които трябва да се купят, за да се засее нивата.

Ограничения:
1 ≤ а, b, m ≤ 10000

Примери
Вход : 4 5 3
Изход: 7

Задача програмиране 2. Число

Слончето Лони се учи да смята и вече разпознава четирицифрени числа. То забелязало, че ако задраска една от цифрите на числото, се получава трицифрено число. По този начин може да получи четири трицифрени числа. С новополучените трицифрени числа също може да се извършват действия. Да се състави програма NUMBER, която прочита от клавиатурата цяло четирицифрено число k и отпечатва сумата от числата, които се получават като се задраскат съответно втората и третата цифра отляво надясно на числото.

Вход
От стандартния вход се въвежда едно четирицифрено число k.

Изход
На единствения ред на стандартния изход се извеждат едно цяло число – сумата на числото, което се получава като се задраска втората цифра на k от ляво надясно и числото, което се получава като се задраска третата цифра на k отляво надясно.

Примери:
Вход: 1234
Изход: 258

Обяснение: Когато се задраска втората цифра отляво надясно на числото 1234, се получава числото 134, а когато се задраска третата отляво надясно цифра на числото 1234, се получава 124. 134+124=258

Задача програмиране 3. Покривки

Слончето Лони решило да си отвори ресторант с m маси с дължина a метра и b сантиметра. За покривките на масите слончето Лони намерило плат, чиято ширина съвпадала с ширината на масите, но не можело да пресметне колко дълъг трябва да е той. Съставете програма COVER, която отпечатва колко метра и колко сантиметра плат е необходимо да закупи Лони, за да ушие покривки на всичките маси, като се знае, че от двете страни на всяка маса висят по 20 см.

Вход
От стандартния вход се въвеждат три цели числа – m, a и b.

Изход
На единствения ред на стандартния изход се извежда дължината на закупения плат в метри и сантиметри – първо се извежда едно цяло число – метрите, след него буквата m и един интервал, по-нататък на същия ред се извежда още едно цяло число – сантиметрите и след него буквите cm.

Ограничения: 0 ≤ а,b,m ≤ 100

Примери
Вход: 4 1 20
Изход: 6m 40cm

Обяснение
В заведението имало 4 маси, които били дълги 1 метър и 20 сантиметра. За всяка от тях са необходими 1 метър и 60 сантиметра, а за всичките трябва да се купят 6 метра и 40 сантиметра.

Забележка: „От стандартния вход” се разбира от клавиатурата, а „на стандартния изход” се разбира на екрана.

Задачи по програмиране за шестокласници:

Цветя - условията можете да свалите тук: 6 klas - Flowers

Объркване - условията можете да свалите тук: 6 klas- Confuse

Нагласен палиндром - условията можете да свалите тук: 6 klas- Palindrom.

Задачи от първото състезание по програмиране в Детската академия на Телерик:

Четвърти и пети клас

Условия: Cover,Niva,Number

Авторски решения: solutions

Тестове: tests

Шести клас

Условия: Confuse,Palindrom

Авторски решения: Solutions_Confuse_FLowers_Palindrom

Тестове: Tests_Confuse_Flowers_Palindrom

Класиране

Състезание по програмиране за четвъртокласници и петокласници: Telerik Kids Academy - резултати четвърти и пети клас, както и общо класиране: първо състезание - четвърти и пети клас резултати.

Състезание по програмиране за шестокласници на децата от школите: Telerik Kids Academy - резултати шестокласници, както и общо класиране на всички участници: Първо състезание - резултати шестокласници.