Януарско състезание на Telerik Kids Academy

кога : 19-20.01.2013

къде : Онлайн във всички школи от Академията

Обща информация

Онлайн състезание по програмиране

Със задачите по програмиране от януари ще тренирате: отделяне на цифрите на едно число, цикъл for с последователно въвеждане и обработка на предварително зададен брой елементи, както и обработка на знаци, за да си припомним тип char.  


Задачи

Задачи от януарското състезание по програмиране през 2013 г.:

Четвърти клас

Пети клас

Шести клас

Класиране