Четвърто онлайн състезание на Telerik Kids Academy 2012-2013

кога : 16-17.02.2013

къде : Онлайн във всички школи от Академията

Обща информация

Онлайн състезанието по програмиране през месец февруари целеше да подготви учениците за Зимните състезания по информатика, които се проведоха в гр. Велико Търново на 01-03.03.2013 г.

Задачите за 5 клас изискваха познания за вложени цикли, функции и масиви, докато в четвърти клас, задачите изискваха само проверки, а само една да изискваше използването на цикъл.
Колкото до 6-ти клас, включихме работа с матрици, търсене и сортиране и оптимизация на алгоритмите.

Задачи

Задачи от януарското състезание по програмиране през 2013 г.:

Четвърти клас

Пети клас

Шести клас

Класиране