Календар на състезанията по информатика


Първи срок

 • Национален есенен турнир по информатика - 24-26 ноември 2017 г.
 • Първо тренировъчно онлайн състезание на Детска Телерик Академия - 29 ноември - 12 декември 2017 г.
 • НОИ 1 кръг (общински) -  до 6 януари 2018 г.

Втори срок:

 • НОИ 2 кръг (областен) - 17 февруари 2018 г.
 • НОИ 3 кръг (национален) - 17-18 март 2018 г.
 • Второ тренировъчно онлайн състезание на Детска Телерик Академия /Алгоритмично програмиране/ - 10 март - 25 март 2018 г.
 • Пролетни състезания по информатика - 20-22 април 2018 г.
 • Трето тренировъчно онлайн състезание на Детска Телерик Академия /Алгоритмично програмиране/ - 23 април - 29 април 2018 г.
 • Четвърто онлайн тренировъчно състезание на Детска Телерик Академия /Алгоритмично програмиране/ - 19 май до 27 май 2018 г. 
 • Национален летен турнир по информатика - 8-10 юни 2018 г. 


Състезания на Детска Телерик Академия /Алгоритмично програмиране/

С условия и задачи, наподобяващи реалните на националните олимпиади и турнири, тренировъчните състезания подготвят учениците за успешно представяне на тях. Те се провеждат в тестовата система на Телерик Академия и всеки, който желае, може да участва в тях. 


 • Материали за състезанията през 2016-2017
 • Материали за състезанията през 2015-2016
 • Материали за състезанията през 2014-2015
 • Материали за състезанията през 2013-2014
 • Материали за състезанията през 2012-2013
 • Материали за състезанията през 2011-2012