Какво ще научим от школата по програмиране в София

През учебната 2016-2017 г. Детската Телерик Академия традиционно продължава с две направления - „Алгоритмично програмиране“ и „Разработка на игри“.


Алгоритмично програмиране - учебна програма

Учебната програма по алгоритмично програмиране в Детската Телерик Академия включва запознаване на децата с програмния език C++ и създаване на несложни програми с него. Обучението подготвя учениците за успешно представяне на национални и международни състезания по информатика. На занятията по алгоритмично програмиране детето ви ще се запознае с:

 • Променливи, условни конструкции и цикли 
 • Низове и бройни системи
 • Алгоритми
 • Графи
 • Функции, рекурсия, пълно изчерпване
 • Масиви и сортиране

Разгледайте подробната програма в направление „Алгоритмично програмиране“
Разработка на игри - учебна програма

Направлението „Разработка на игри“ ще насочи интереса на детето ви от играенето към създаването на компютърни игри. Участниците постоянно ще овладяват нови знания и ще могат да създават по-сложни и забавни игри. Учебната програма по разработка на игри включва:

 • Създаване на игра с движения
 • Използване на цикли за визуализиране на данни
 • Използване на случайни числа
 • Включване на файлове с изображения и текстове в игри
 • Работа с HTML за създаване на игри