Школа по програмиране в София

За ученици от 4-ти до 6-и клас

В „Детската академия на Телерик“ децата плавно навлизат в програмирането, запознавайки се с компютъра като машина и процеси в нея, интернет, алгоритмите и основите на програмните езици. Обучението се провежда в две направления: „Алгоритмично програмиране“ и „Разработка на игри“. Занятията се провеждат веднъж седмично в учебния център на „Академията на Телерик“ в гр. София.


Кога стартират нови групи за начинаещи

„Детската академия на Телерик“ обявява нов прием за една група от 60 ученици в София. Направлението, в което ще се обучават курсистите, е „Разработка на игри“. Обучението ще започне на 26 ноември 2016 г. Занятия ще се провеждат всяка събота, от 16:00 ч., в рамките на 3 астрономически часа.

Необходимо е всички желаещи деца да се обучават при нас за първа година да се явят на входен изпит, който се провежда в учебния ни център. Успешно представилите се кандидати ще бъдат приети да учат програмиране в „Детската академия на Телерик“.

Кандидатстването за новата група, която стартира на 26 ноември, в „Детската академия на Телерик“ приключи. Минималният резултат за прием е 19 точки. Ако желаете да получите информация относно стартирането на следващия сезон, моля запишете се тук.  


Kак да се включите в групите за напреднали

Децата, които вече са участвали в „Детската академия на Телерик" или имат знания по програмиране, могат да се обучават в групите за напреднали.


Как е организиран учебният процес

Занятията са изцяло практически насочени. Обучаващите се по алгоритмично програмиране ще се подготвят за националните състезания по информатика. Всички ученици на „Детската академия на Телерик" участват в тренировъчни онлайн състезания, в които да тестват знанията си по C++ и алгоритми.

Учениците в групите по разработка на игри ще създават свои компютърни игри на всяко занятие. В учебната програма са включени и изпити, целящи да проследят напредъка на учениците в програмирането. 


За по-големите

Всички гимназиални ученици могат да се обучават безплатно в „Училищната академия на Телерик“. Инициативата се провежда всеки месец в рамките на 3 последователни дни в учебните зали на „Академията на Телерик" в гр. София.


Оценяване

Курсистите в „Детската академия на Телерик“ ще се включват в състезания за сертификат на всеки два месеца. Всички деца, които преминат изпитите успешно, ще могат да продължат в следващ етап на обучение. Курсистите, които не успеят да вземат сертификат или имат нужда да преговорят знанията си, ще имат възможност да се прехвърлят в група, отговаряща на нивото им.


Въпроси

Има ли още нещо, което искате да знаете за обучението в „Детската академия на Телерик“? Пишете ни на info@telerikacademy.com