Направление "Разработка на игри" - учебна програма


Обучението по разработка на игри в Детската Телерик Академия запознава учениците с основните технологии за създаване на компютърни игри с HTML, CSS и JavaScript. Списък на уроците може да откриете по-долу: 

тема
1. Увод в координатите. Запознаване с пищова. Рисуване на правоъгълници.

.

2. Игра Jetpack Joyride. Променливи.

3. Игра Jetpack Joyride. Условен оператор if.  
4. Игра Guitar Hero. else. Math.random()

5. Игра Guitar Hero в три коридора.

6. Игра Fruit Ninja

7. Игра Pong

8. Игра Pong. Отскачане на топчето.

9. Игра Alien Outbreak. Булеви променливи.
10. Работа с клавиатурата. Поскачащ кон. Въвеждане на англисйката азбука. 

11. Танкчета. Плавно движение. isKeyPressed


12. Реалистично подскачане. Geometry Dash


13. Geometry Dash. Цикъл for. Знака %/

14. Остатъци. For - заря

15. Масиви. Игра Rapid Roll.
16. Rapid roll продължение. Случаен размер на платформите. Math.floor

17. Игра Racer. Ускорение. Максимална скорост. Камера следяща играча.

18. Ден на отворените врати. Racer. Различни скорости за враговете, дървета, камъни. Добавяне на картинка в кода.

19. Asteroids с много врагове. Врагове накодени с масиви. Картечница.

20. Игра Lights Out. Двумерни масиви.

21. Игра Snake. Два масива за помнене от къде сме минали.

22. Игра Snake с двуизмерен масив. Рисуване на поле.


23. Игра Candy Crush.
24. CandyCrushSaga, но при комбо се срутват горните лакомства, а нови случайни се появяват отгоре.


25. Memory game. Поле от скрити квадратчета, при кликане на някое се показва скритата му стойност цвят.

26. Тower Defence с предварително фиксиран път за враговете. Евклидово разстояние за далекобойността на поставяните от играча кули.

27. Tower Defence продължение. Наклонени коридори за враговете.

28. Angry birds. Избор на сила и посока за изстрелван патрон (чрез кликване някъде). Добавяне на гравитация. Рисуване на окръжност.


29. SimSity. Преговор на знанията за масиви. Дебъгване. Задаване на стойностите на масив като поредица от елементи.

30. SimCity. Скролване на картата. Функции, параметри на функции.

31. Въведение в С++.

32. 3D Rapid roll. Център на перспектива. Проверка за сблъсък в триизмерно пространство.

33. 3D RapidRoll - 2D Pong Параметри на функции, резултат връщан от функция.

34. Angry birds. Изчисляване на траектория, функции.

35. Игра Drench. Алгоритъм depth first search (DFS) за намиране на свързани елементи. Рекурсия.

36. Игра Drench. Алгоритъм breadth-first search (BFS). Рекурсия.