Направление „Алгоритмично програмиране“ - учебна програма

Учебната програма по алгоритмично програмиране цели да подготви учениците за явяване на състезания по информатика. Списък на уроците може да откриете по-долу: 

тема
1. Запознаване с променливите, въвеждане и извеждане на променливи.

 

2. Използване на if while за намиране на сбор и максимум на редица въведени числа.

 

3. Задачи с цикли - редица на Фибоначи, изчисляване на факториел, проверка на прости числа. 

 

4. Цикъл for - квадрат и триъгълници от символи. Намиране на цифрите на число.

 

5. Подготовка за Есенния турнир по информатика - задачи от състезания, тестови примери, оценяване.

 

6. Есенен турнир по информатика.

 

7. Масиви - обръщане на едномерен масив, стек, опашка.

 

8. Представяне на стек и опашка чрез масив.


9. Сортиране на масив, многомерен масив. Задачи.

10. Знаков тип char и закономерности в ASCII таблицата
11. Използване на низове за съхраняване на числа от бройни системи.


12. Действия с дълги числа, сравняване, събиране и изваждане.


13. Бързодействие на програмите. Задачи за оптимизиране.

14. Задачи с остатък при деление. НОК. Оптимизации.


15. Подготовка за състезание.

16. Зимни игри по програмиране.

 

17. Подмножества и представянето им чрез двоични числа.

 

18. Динамично оптимиране.

 

19. Пълно изчерпване срещу динамично оптимиране.

 

20. Функции, рекурсия.

 

21. Сортиране чрез сливане.

 

22. НОИ


23. Представяния на граф и преобразуване.

24. Алгоритъм Breadth-first search (BFS).
25. Приложения на BFS - брой свързани компоненти.

26. Пролетен турнир по информатика.

27. Алгоритъм Depth-first search (DFS) с рекурсия и приложения.


28. Реализация на пълно изчерпване и с рекурсия.


29. Библиотечни функции, сортиране наготово. Работа със специфични вход и изход.