Учебна програма на "Детската академия на Телерик"

"Детската академия на Телерик" въвежда своите ученици в основите на програмирането, учи ги как да мислят алгоритмично и ги запознава с конкретни техники по програмиране, като започва от начално ниво и постепенно надгражда предоставените знания.Алгоритмично програмиране - учебна програма

Учебната програма по алгоритмично програмиране в "Детската академия на Телерик" включва запознаване на децата с програмния език C++ и създаване на несложни програми с него. Обучението подготвя учениците за успешно представяне на национални и международни състезания по информатика. На занятията по алгоритмично програмиране детето ви ще се запознае с:

 • Променливи, условни конструкции и цикли 
 • Низове и бройни системи
 • Алгоритми
 • Графи
 • Функции, рекурсия, пълно изчерпване
 • Масиви и сортиране

Разгледайте подробната програма в направление "Алгоритмично програмиране"
Разработка на игри - учебна програма

Направление "Разработка на игри" ще запознае учениците с технологиите HTML, CSS и JavaScript, използвани за разработване на уебсайтове. Обучението е изцяло практически насочено и включва работа по проекти като създаване на картички и игри. През настоящата учебна година обучението по приложно програмиране ще се провежда само в Шумен. 

По време на обучението учениците ще се запознаят с: 
 • Основните на HTML, CSS и JavaScript
 • DOM манипулации
 • Условни оператори
 • Canvas
 • Разработка на игри