Направление „Разработка на игри“ - учебна програма

Модул 1


тема дата
Структура на HTML. Визуални тагове в HTML. Bold, italic и др.

ноември 2016 г.

Запознаване със CSS - основи, създване на базови стилове (фон, цвят и др.)

ноември 2016 г.

HTML anchors и изображения. CSS очертания и шрифтове.

ноември 2016 г.

HTML списъци. CSS стилизиране на списъци.

ноември 2016 г.

Таблици в HTML. CSS стилизиране на таблици.

ноември 2016 г.

HTML форми, въведен текст, избрани кутийки, бутони

декември 2016 г.

Обобщение на HTML и CSS. Упражнения.
декември 2016 г.

Представяне на коледни картички с HTML и CSS
декември 2016 г.

Основи на JavaScript. Променливи. Оператори. януари 2017 г.
Функции в JavaScript (събиране, деление, умножение и изваждане)
януари 2017 г.
DOM манипулации (примерен калкулатор с дадени две кутийки и сумиране на числата)
януари 2017 г.

Условни оператори.
януари 2017 г.

JavaScript „while“ цикли
януари 2017 г.

Създаване на игра - "Бесенка"
февруари 2017 г.
Изпит
февруари 2017 г.Модул 2

тема дата
JavaScript за цикли. Упражнения.

февруари 2017 г.

Основи на Canvas. Рисуване и оцветяване на правоъгълник.

февруари 2017 г.

Canvas - рисуване на кръгове и линии

март 2017 г.

Canvas изображения

март 2017 г.

Представяне на аниминирани великденски яйца и зайци с Canvas

март 2017 г.

Масиви

април 2017 г.

Canvas paths (с използването на масиви)
април 2017 г.

Разработка на игри
май 2017 г.
Разработка на игри
май 2017 г.

Разработка на игри
май 2017 г.
Разработка на игри
май 2017 г.
Разработка на игри
юни 2017 г.
Разработка на игри
юни 2017 г.

Разработка на игри
юни 2017 г.
Изпит
юни 2017 г.