Разработка на игри (Game Development)

I Приемът за втори срок на 2017 - 2018 г. приключи.

Telerik Kids Academy Game Dev

Обучението запалва любопитството на децата към програмирането, като използва естествения им интерес към компютърните игри. Така от потребители на игрите и технологиите те постепенно се превръщат в техни създатели. 

Програмата „Разработка на игри“ е насочена към ученици в 4-7 клас, а участието в нея е безплатно. Обучението развива креативността и логическото мислене на децата и им помага да усвоят основите на програмирането и да идентифицират своите професионални интереси. Учениците ще се запознаят с технологиите за създаване на компютърни игри: HTML, CSS и JavaScript. От кандидатите не се изискват предишни знания по програмиране.


Как да се включа?

В момента няма активна приемна кампания за това направление. 

Бъдете сред първите, които ще научат за следващия старт на обученията по разработка на игри през 2018 г.


Повече за програмата

  • Школи в България: София
  • Форма на обучение: Присъствена
  • Период: 13 февруари - 23 юни 2018 г. 
  • График на занятията: вторник и четвъртък от 17:30 до 19:00 ч.
  • Сертификат: Всеки курсист, посетил поне 80% от занятията и справил се успешно с поставените задания, ще получи сертификат за успешно преминато обучение по Разработка на игри в Телерик Академия.

Контакти

Град Занятията се
провеждат в:
Преподавател За контакти

София

Телерик Академия

Преподавателски екип
Tелерик Академия 

info@telerikacademy.com