Дигитални науки (Digital Science)

I Приемът за втори срок на 2017 - 2018 г. приключи.

Telerik Kids Academy Digital ScienceДецата израстват с технологиите. Въпреки това рядко разполагат с нужните знания и умения, за да ги управляват и безопасно да използват пълния им потенциал. Затова стартираме новата програма „Дигитални науки“ - въведителна за останалите младежки обучения на Телерик Академия. 

Учениците разбират какво стои зад най-новите технологии: роботика, изкуствен интелект, 3D принтери, виртуална реалност и много други. Пишат първите си редове код, защото съвсем скоро умението да програмират ще бъде също толкова важно, колкото и владеенето на чужд език. Научават как да се предпазват от опасностите в интернет и овладяват скритите възможности на своите мобилни устройства и компютри.

Програмата е насочена към ученици в 4-7 клас. Необходимо е да проявяват интерес към технологиите, но не се изисква да могат да програмират.


Как да се включа?

В момента няма активна приемна кампания за това направление. 

Бъдете сред първите, които ще научат за следващия старт на обученията по дигитални науки през 2018 г.


Повече за програмата

  • Школи в България: София, Враца, Габрово, Разград
  • Форма на обучение: Присъствена
  • Период: 13 февруари - 23 юни 2018 г. 
  • График на занятията в София: сряда и петък от 17:30 до 19:00 ч.
  • График на занятията в Габрово: вторник и четвъртък от 15:00 ч.
  • График на занятията във Враца и Разград: Финализира се спрямо заетостта на учениците и учебната зала.  
  • Сертификат: Всеки курсист, посетил поне 80% от занятията и справил се успешно с поставените задания, ще получи сертификат за успешно преминато обучение по Дигитални науки от Телерик Академия.

Контакти

Град Занятията се
провеждат в:
Преподавател За контакти

Враца

Регионална библиотека
"Христо Ботев"

Петя Миронова 

petia_mironova@abv.bg
0887200832

Габрово

ОУ "Неофит Рилски"

Мария Стоева

MariyaStoeva@
neofitrilski.com

Разград

ОУ "Васил Левски"


Венелин Николов

venelindachkov@abv.bg
0879 835 880

София

Телерик Академия

Преподавателски екип
Tелерик Академия 

info@telerikacademy.com