Условия за ползване на сайта

I.            Обща информация

Детската Телерик Академия е безплатна инициатива на „Телерик Академия“ ООД, гр. София. Като такава Академията е насочена към деца от четвърти до седми клас и включва школи по дигитални науки и компютърно програмиране в цялата страна, водени от преподаватели, отговарящи на изискванията и критериите на Телерик Академия. Целта на Детската Телерик Академия е да развие у децата ключови технологични умения и компетенции и да ги подготви за дигиталното бъдеще.

Уебсайтът на Детската Телерик Академия включва подробна информация за провежданите курсове по дигитални науки и програмиране, учебни материали за ученици и преподаватели, видео уроци. Чрез достъпа до уебсайта http://www.telerik-kids.com/ потребителят се обвързва с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях. В случай, че не сте съгласен/а с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

II.          Регистрация за обучение

Всеки родител, който желае детето му да се обучава в Детската Телерик Академия, може да го запише чрез регистрационната форма, намираща се на сайта на инициативата.  Попълването на регистрационната форма и съгласието с настоящите Правила и условия на обучение са обвързващи за родителя и представляват обвързващо писмено волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис („ЗЕДЕП“). Родителят носи отговорност за попълване на неверни данни.

III.        Правила и методи на обучение

Следните правила и методи на обучение важат за организираните в София школи по програмиране. Те се провеждат в сградата на Телерик Академия, намираща се на адрес: София, бул. „Александър Малинов“ 31.

  1. Родителите поемат отговорност за своите деца преди и след занятията в школата, както и по време на почивките. Родителите сами преценяват дали ще водят/взимат децата си от школата, или децата сами ще посещават уроците.
  2. Учениците са длъжни да спазват правилата за безопасност и дисциплина, както по време на обучението, така и в почивките.
  3. Учениците, които не спазват дисциплината и изискванията на преподавателя, могат да бъдат изключени от школата.
  4. Децата трябва да носят свой лаптоп. 
  5. Препоръчително е децата да си носят храна от вкъщи, тъй като в сградата няма подходящи места, където да си закупят закуска/обяд.
  6. Родителите имат възможност да остават по време на обучението, както и да идват за почивките в определените от преподавателя часове.
  7. Нито организаторите, нито ръководителят на школата, нито упълномощените за помощници (асистенти) лица поемат отговорност за децата извън учебната залата.
  8. Обучението в школата е напълно безплатно. Всички необходими материали: задачи, уроци, домашни и т.н. се публикуват в онлайн системата на Телерик Академия.

IV.          Изменение на общите условия за ползване на сайта

Академията има правото да променя или заменя настоящите общи условия за ползване на http://www.telerik-kids.com/.
        
Детска Телерик Академия е инициатива на „Телерик Академия“ ООД, гр. София. За целите на настоящите Общи условия за ползване на уебсайта
http://www.telerik-kids.com/ всички права и задължения на Академията се считат такива спрямо „Телерик Академия“ ООД.

Последна дата на промяна:09.01.2018 г.