Условия за ползване на сайта

 I.            Обща информация

„Детската академия на Телерик“ е безплатна инициатива на„Телерик“ АД, гр. София („Телерик“). Като такава Академията е насочена към деца от втори до шести клас и включва школи по компютърно програмиране в цялата страна, водени от преподаватели, отговарящи на изискванията и критериите на Академията на Телерик.  Целта на „Детската академия на Телерик“ е да събуди интереса на децата към програмирането и да им помогне да се развиват в тази област, като им предоставя съвременно и практическо обучение и ги подготвя за участие в национални и международни състезания и олимпиади.

Уебсайтът на „Детската академия на Телерик“ включва подробна информация за провежданите курсове по програмиране, учебни материали за ученици и преподаватели, видео уроци. Чрез достъпа до уебсайта http://www.telerik-kids.com/ потребителят се обвързва с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях. В случай, че не сте съгласен/а с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

II.          Регистрация за обучение

Всеки родител, който желае детето му да изучава програмиране в „Детската академия на Телерик“, може да го запише чрез регистрационната форма, намираща се на сайта на инициативата.  Попълването на регистрационната форма и съгласието с настоящите Правила и условия на обучение са обвързващи за родителя и представляват обвързващо писмено волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис („ЗЕДЕП“). Родителят носи отговорност за попълване на неверни данни.

III.        Правила и методи на обучение

Следните правила и методи на обучение важат за организираните в София школи по програмиране. Те се провеждат в сградата на Академията на Телерик, намираща се на адрес:  София, бул. „Александър Малинов“ 31.

  1. Родителите поемат отговорност за своите деца преди и след занятията в школата, както и по време на почивките. Родителите сами преценяват дали ще водят / взимат децата си от школата, или децата сами ще посещават уроците.
  2. Учениците са длъжни да спазват правилата за безопасност и дисциплина, както по време на обучението, така и в почивките.
  3. Учениците, които не спазват дисциплината и изискванията на преподавателя, могат да бъдат изключени от школата.
  4. Препоръчително е децата да носят лаптоп. Учениците, които нямат собствен лаптоп, ще работят, използвайки наличните компютри в залата заедно с друго/и дете/ца.
  5. Децата поемат отговорност за използваните от тях компютри / лаптопи.
  6. Учениците трябва да имат инсталирана програмата codeblocks на своите компютри, за да могат да се упражняват и тренират наученото.
  7. Препоръчително е децата да си носят храна от вкъщи, тъй като в сградата няма подходящи места, където да си закупят закуска / обяд.
  8. Родителите имат възможност да остават по време на обучението, както и да идват за почивките в определените от преподавателя часове.
  9. Нито организаторите, нито ръководителят на школата, нито упълномощените за помощници (асистенти) лица  поемат отговорност за децата извън учебната залата.
  10. Обучението в школата е напълно безплатно. Всички необходими материали: задачи, уроци, домашни и т.н. се публикуват в онлайн системата на "Академията на Телерик". 
IV.        Изменение на общите условия за ползване на сайта

Академията има правото да променя или заменя настоящите общи условия за ползване на http://www.telerik-kids.com/.
        

 *“Академията на Телерик“ е инициатива на „Телерик“АД, гр. София. За целите на настоящите Общи условия за ползване на уебсайта
http://www.telerik-kids.com/  всички права и задължения на Академията се считат такива спрямо „Телерик“ АД.

Последна дата на промяна: 07.09.2015 г.