Образование за професиите на бъдещето

април, 26, 2017

Тазгодишната образователна конференция на Капитал беше посветена на темата „Образование за професиите на бъдещето“. Водещото събитие, коeто се проведе на 12 април в София, събра на едно място дейни учители и директори от цялата страна, международни лектори и български експерти от бизнеса. Те обсъждаха трансформациите в пазара на труда и нуждата от промяна в образованието, която да адресира ключовите компетенции и умения за бъдещите професии.

В рамките на панелна дискусия, посветена на връзката между образованието и бизнеса, беше представена Детската Телерик Академия, която в партньорство с редица български училища осигурява безплатно, модерно обучение по програмиране и дигиталните технологии за деца в 4-6 клас от цялата страна.

Capital Edu Conf Telerik Academy Снимка: Капитал

Един от многото примери за успешна колаборация е школата по програмиране в ОУ „Васил Левски“ – гр. Разград. Тя стартира през 2013 г. с преподавател Венелин Николов – учител с дългогодишен педагогически опит и новаторски подход към обучението. Досега присъствено обучение по програмиране в школата са преминали близо 150 деца от Разград и региона.

„Детската Телерик Академия добавя нови възможности на училището ни в областта на ИКТ обучението, които по-рано ние не можехме да предоставим на същото ниво. Тя е притегателен център за много от талантливите деца в града, които имат интерес към технологиите и, разбира се, се интересуват от програмиране. Школата ни позволява по-добре да организираме извънкласните занимания на учениците, като ги стимулираме да търсят изява в рамките на средата, която познават и обичат,“ коментира Диана Първанова, директор на ОУ „Васил Левски“ в гр. Разград

Интересът към школата е толкова висок, че ученици от съседните градове Попово и Търговище в продължение на месеци пътуват два пъти седмично до Разград, за да участват в програмата. В резултат през 2016 г. Детската Телерик Академия в партньорство с ОУ „Любен Каравелов“ инициира школа в Попово, в която днес безплатно се обучават близо 70 деца.

„Детската Телерик Академия не цели да направи от всяко дете програмист, а да запали интереса на децата към дигиталните технологии и да ги въоръжи с дигиталните умения и логическо мислене, които ще им помогнат за успешна професионална реализация в бъдеще. За да продължим да осигуряваме безплатно, съвременно обучение, както и да разширим програмата и географското си присъствие, търсим и ще се радваме да се свържем със съмишленици и партньори в лицето на училища и успешни местни бизнеси, които припознават образователната ни кауза като своя“, коментира Петър Шарков, ръководител на младежките инициативи на Телерик Академия, по време на конференцията.

Повече за дискутираните теми в рамките на събитието „Образование за професиите на бъдещето“ можете да прочете в статията на Капитал.