Училищна Телерик Академия: 
технологични обучения за по-големите

Telerik School Academy След като завърши своето обучение в Детската Телерик Академия, детето ви може да се включии в останалите ни безплатни курсове:

За ученици от 8 до 12 клас

Училищна Телерик Академия предоставя теоретични и практически знания по дигитални науки и програмиране за ученици в 8-12 клас. Програмата цели да помогне на учениците да управляват дигиталните технологии, за да станат успешни специалисти, предприемачи и лидери, конкурентни на пазара на труда. Участниците в програмата могат да избират между три направления, които се провеждат в 4 града в България: